Главная

Полезные ссылки

Женская Латина

Бальные туфли

Обувь для бальных и социальных танцев...
Народная обувь

Народные туфли

Характерная и народная обувь для танцев...

Статьи и Публикации

Главная » Статьи » Разное

ЗАВДАННЯ, ПОСТАВЛЕНІ ПАРТІЄЮ І УРЯДОМ ПО ДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛІСТИЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 1954г
ЗАВДАННЯ, ПОСТАВЛЕНІ ПАРТІЄЮ І УРЯДОМ ПО ДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛІСТИЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 1954г

ЗАВДАННЯ, ПОСТАВЛЕНІ ПАРТІЄЮ І УРЯДОМ ПО ДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛІСТИЧНОГО
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 1954г.
XIX з'їзд Комуністичної партії розробив величну програму дальшого руху нашої країни до комунізму. Директиви з'їзду по п'ятому п'ятирічному плану розвитку СРСР на 1951—1955 роки визначили нове піднесення радянського народного господарства і дальше значне зростання матеріального добробуту і культурного рівня народу.
Щоб забезпечити дальше успішне виконання завдань п'ятирічного плану, партія після з'їзду виявляла нові можливості для поліпшення матеріального добробуту трудящих.
У 1953 році Центральний Комітет КПРС і Радянський уряд розробили і почали проводити в життя додаткові широкі заходи в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі., побутового обслуговування населення, спрямовані на. поліпшення матеріального забезпечення народу.
Комуністична партія поставила завдання в найближчі 9—з роки різко поліпшити постачання населенню промислових і продовольчих товарів, досягти того, щоб у кожному місті і в кожному сільському районі можна було купити всі необхідні товари, значно поліпшити справу спорудження жилих будинків, шкіл, культурно-побутових закладів та ін. Для розв'язання цих завдань партія і уряд вживають енергійних заходів, які цілком підтримуються всім населенням нашої країни.
Рішення V Сесії Верховної Ради СРСР (серпень 1953 року), постанова вересневого Пленуму ЇДК КПРС про дальше піднесення сільського господарства СРСР, рішення Ради Міністрів СРСР і Центрального Комітету КПРС про розвиток промислового виробництва предметів широкого вжитку, про розгортання радянської торгівлі, про нові заготівельні і закупівельні ціни на сільськогосподарські продукти спрямовані «а різке прискорення темпів підносення народного добробуту.
Народне споживання тепер не тільки в кілька разів вище, ніж було до Великої Жовтневої соціалістичної революції, але й значно перевищило рівень 1940 року і дедалі більше поліпшується. Порівняння планових показників 1956 року з тими, що мала наша країна в 1950 році, показує зростання виробництва вовняних товарів в 2 рази, шовкових—в 5,2 раза, бавовняних—на 70%, взуття шкіряного — на 70% і т. д.
Те ж саме стосується і продовольчих товарів. Партія і уряд поставили завдання збільшити в 1956 році порівняно до 1950 року виробництво м'яса в 2,4 раза, ковбасних виробів — у 2,2 раза, м'яса птиці — в 4,7 раза. Вже в 1953 році виробництво основних продовольчих товарів перевищило рівень 1940 року в 1,5—2 рази.
Комуністична партія вперше в історії поставила завдання досягти такого рівня споживання продуктів харчування, який виходить з науково обгрунтованих норм, потрібних для всебічного, гармонійного розвитку здорової людини.
Але для того, щоб досягти крутого піднесення виробництва предметів народного споживання, необхідно насамперед забезпечити дальший розвиток сільського господарства, яке постачає населенню продовольство, а легкій і харчовій промисловості сировину. Піднесення сільського господарства є тепер важливим завданням, від розв'язання якого залежить виконання програми виробництва товарів народного споживання.
Щоб виробляти більше тканин, треба вирощувати і збирати високі врожаї бавовни. Щоб виробляти більше вина високої якості, треба досягти високих урожаїв найкращих сортів винограду; щоб країна мала більше м'яса, молока, масл-а, треба розвивати громадське тваринництво; щоб різко збільшити виробництво цукру, необхідно підвищити урожайність цукрових буряків. Дальше збільшення виробництва товарів народного споживання — хліба, цукру, масла, одягу, взуття, тканин тощо — із сільсько-
господарської сировини, залежить від того, наскільки збільшиться продукція рільництва, тваринництва, овочівництва, садівництва та інших галузей сільського господарства.
Для того, щоб безперервно і високими темпами розгорталась промисловість, яка виробляє продовольчі та інші товари народного вжитку, необхідно, щоб так само безперервно і швидко зростала продукція всіх галузей сільського господарства.
Проте, як встановлено, темпи розвитку сільського господарства поки що Це встигають за темпами. росту промисловості СРСР. Наприклад, у 1952 році промисловість перевищила рівень 1940 року в 2,3 раза, а валова продукція сільського господарства (в порівняльних цінах) виросла лише на 10%.
За останні роки виявилась явна невідповідність між виробництвом продуктів тваринництва, картоплі, овочів тощо і зростаючими потребами населення. Це стало гальмувати дальший розвиток легкої і харчової промисловості та зростання доходів колгоспів і колгоспників.
П'ята Сесія Верховної Ради СРСР і вересневий Пленум ЦК КПРС виявили причини відставання ряду важливих галузей сільського господарства. Щоб ліквідувати його, партія і уряд розробили бойову програму заходів, виконання якої забезпечить дальший швидкий розвиток сільського господарства. Вересневий Пленум Центрального Комітету КПРС прийняв постанову «Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР».
В історії боротьби радянського народу за побудування комунізму ця постанова займе видатне місце. Це — програма Комуністичної партії в боротьбі за створення достатку сільськогосподарських продуктів, що є однією з найважливіших умов переходу нашої країни від соціалізму до комунізму. На розвиток постанови вересневого Пленуму Рада Міністрів СРСР і Центральний Комітет КПРС прийняли ще ряд важливих постанов: 
«Про заходи по дальшому розвитку тваринництва в країні і зниження норм обов'язкових поставок продуктів тваринництва державі господарствами колгоспників, робітників і службовців», «Про заходи збільшення виробництва і заготівлі картоплі й овочів у колгоспах і радгоспах в 1953— 1955 рр.», «Про заходи по дальшому поліпшенню роботи машинно-тракторних станцій». Цими постановами
передбачається досягти в нашій країні в найближчі 2—3 роки достатку продовольства для населення і сиропний для легкої і харчової промисловості, а також поліпшити якість сільськогосподарських продуктів.
Для найбільш повного і своєчасного виконання поставлених перед колгоспами завдань велике значення має правильна організація праці. Для цього треба всіма засобами зміцнювати виробничі бригади, підносити в них трудову дисципліну, забезпечувати їх постійний склад, налагодити облік виконання робіт, ліквідувати знеосібку. На бригадирів треба призначати досвідчених та авторитетних колгоспників з організаційними здібностями. Бригада буде тоді добре працювати і досягне значних виробничих успіхів, коли в ній буде широко розгорнуте соціалістичне змагання.
Разом з поліпшенням роботи виробничих бригад слід в їх складі організувати ланки для вирощування просапних і технічних культур і всіляко допомагати їм вирощувати високі врожаї на закріплених за ними ділянках.
Розподіляти продукцію в колгоспах треба так, щоб не порушувати принципу матеріальної заінтересованості колгоспників. При цьому слід виходити не тільки з кількості вироблених трудоднів, а й з досягнутих результатів по виконанню планів урожайності вирощуваних культур, по надою молока, настригу вовни тощо. Необхідно також правильно провадити додаткове нарахування (і списання) трудоднів і своєчасно видавати додаткову оплату.
Громадське господарство успішно розвивається тоді, коли в ньому розвинені і правильно поєднані різні галузі виробництва. Тоді колгоспи своєчасно і повністю виконують свої зобов'язання перед державою, одержують великі доходи і високо оплачують трудодні.
Наприклад, у колгоспі імені Будьонного, Берегівського району, Одеської області, широко розвинені рільництво» тваринництво, овочівництво, садівництво, виноградарство. У 1950 році цей колгосп одержав від усіх галузей господарства 2 млн. 383 тис. крб., а в 1953 році його доходи збільшились до 5 млн. В результаті цього неухильно поліпшується добробут колгоспників і підвищується їх культурний рівень.
Таких колгоспів, які правильно організували своє господарство, багато в нашій країні. Вони одержують високі доходи на кожний гектар землі, широко розгортають
провідні галузі свого господарства, підвищують урожайність вирощуваних культур, підносять продуктивність тваринництва. Вони одержують велику кількість валової і товарної продукції, високо оплачують трудодень.
Так працювати мають змогу і повинні всі колгоспи, щоб в повному обсягу забезпечити виконання головного завдання в сільському господарстві — дальшого підвищення врожайності всіх сільськогосподарських культур, дальшого збільшення громадського поголів'я худоби при одночасному значному зростанні її продуктивності, збільшення валової і товарної продукції землеробства і тваринництва.
Щоб збільшити кількість продуктів споживання в країні, партія і уряд здійснили ряд заходів, спрямованих на підвищення заінтересованості колгоспників, робітників і службовців у розвитку їх господарства. Постановою Ради Міністрів і ІДК КПРС обов'язкові поставки державі цими господарствами продуктів тваринництва знижені.
Значно зменшено сільськогосподарський податок. З 1 липня 1953 року господарства колгоспників оподатковуються за твердими ставками з 0,01 гектара присадибної землі, що є в користуванні колгоспного двору. Податок встановлюється незалежно від загальної суми доходів, які колгоспники одержують від особистого господарства.
Колгоспам рекомендовано сприяти членам артілей в придбанні худоби в межах норм, передбачених Статутом сільськогосподарської артілі, і в забезпеченні її кормами й пасовищами.

Від   видавництва
Цей підручник складено відповідно до програми, затвердженої Головним управлінням сільськогосподарської пропаганди і науки Міністерства сільського господарства Української РСР для другого року навчання масових колгоспних кадрів на трирічних агротехнічних курсах без відриву від виробництва.
У складанні підручника взяли участь працівники Українського науково-дослідного інституту виноградарства й виноробства під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук П. Н. Костюм.
Зауваження щодо змісту цього підручника просимо надсилати на адресу: Київ, вул. Вррошилова № 10, Державному видавництву сільськогосподарської літератури Української РСР.

Рейтинг: 5.0/1
Категория: Разное | Добавил: master (07.07.2014)
Просмотров: 1077
Нравится
Всего комментариев: 0
avatar

Форма входа

Наш опрос

Для чего вы пришли на сайт?
Всего ответов: 523

Корзина

Ваша корзина пуста

Снами сегодня

На сайте:
Сейчас на сайте: 1
Зрителей: 1
Пользователей: 0

Были:
  Rambler's Top100